Enterprise

Το πληροφοριακό σύστημα SingularLogic Enterprise Suite,απευθύνεται σε μικρές και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, καλύπτει πλήρως την εμπορική τους δραστηριότητα, λειτουργεί σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά απλό, εύχρηστο και ευχάριστο και αποτελεί εργαλείο για την ανάπτυξή τους.Σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο στην πιο σύγχρονη τεχνολογία Galaxy από την SingularLogic, αποτελεί την εγγύηση που θα οδηγήσει την επιχείρησή σας στο μέλλον. την πλέον ολοκληρωμένη, σύγχρονη και ευέλικτη λύση ERP (Enterprise Resource Planning) που απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που επιθυμούν πλούσια λειτουργικότητα, αυτοματοποίηση και πληροφόρηση χωρίς όρια.Σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο στην πιο σύγχρονη τεχνολογία Galaxy από την SingularLogic, αποτελεί την εγγύηση που θα δώσει ώθηση στο μέλλον στην επιχείρησή σας.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
 • Χρηματοοικονομική ΔιαχείρισηΠελάτες – προμηθευτές – χρεώστες – πιστωτές – πωλητές – εισπράκτορες – αντιπρόσωποι. Οικονομικές εγγραφές, εισπράξεις / πληρωμές, διαχείριση αξιογράφων.
 • Εμπορική διαχείρισηΔιαχείριση Ειδών, Τιμοκαταλόγων αγορών και πωλήσεων. Παραστατικά Πωλήσεων/Αγορών/Ειδών. Φυσικές απογραφές. Κοστολόγηση αποθεμάτων.
 • Διοικητική πληροφόρησηΕργαλείο εύκολου σχεδιασμού εκτυπώσεων (Report Generator). Πλήθος έτοιμων αναφορών για αναλυτική πληροφόρηση και έτοιμα OLAP views. Εικόνα επιχείρησης.
 • Χρώμα – Μέγεθος – Στυλ
 • Διαχείριση παρτίδων
 • Διαχείριση Serial Numbers
 • Φάκελος εισαγωγών
 • Γενική Λογιστική
 • Διαχείριση Παγίων
 • Έσοδα – Έξοδα
 

 enterprise_suite_home

                                                             Πλεονεκτήματα

 • Διοικητική πληροφόρηση– Management Information System
  To Enterprise Suite, σας προσφέρει πλούσια πληροφόρηση για τη λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων, εφόσον διαθέτει:  

  • Πλήθος έτοιμων αναφορών ανά υποσύστημα, που μπορούν να διαμορφωθούν  ανάλογα με τις ανάγκες και να εξαχθούν  σε όλες τις γνωστές μορφές αρχείων  (xls, txt, bmp, html, jpg κ.ά.).
   Για να μην καθυστερεί η ροή των εργασιών του,ο χρήστης μπορεί να εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα ασύγχρονης εκτέλεσης των αναφορών και ενημέρωσης του χρήστη 
   (μέσω alert) κατά την ολοκλήρωση.
  • Πλούσια συλλογή έτοιμων στατιστικών με τη μορφή OLAP Views / Grids και δυνατότητα δημιουργίας δικών σας.
  • Άμεση πληροφόρηση με την εικόνα της επιχείρησης, όπου παρουσιάζεται η οικονομική εξέλιξή της με οικονομικά μεγέθη που αφορούν την επιχειρηματική, εμπορική και οικονομική της δραστηριότητα.
  • Έτοιμους δείκτες απόδοσης της πορείας της επιχείρησης και εμφάνισή τους στην επιφάνεια εργασίας του χρήστη.
  • Λογαριασμούς αναφοράς, οι οποίοι συγκεντρώνουν στοιχεία από τη λογιστική αλλά και από τους οικονομικούς λογαριασμούς, για την αποτύπωση της συγκεντρωτικής πορείας όλων των εταιριών.
  • Εργαλεία σχεδιασμού νέων αναφορών με επιπλέον δυνατότητα δημιουργίας σύνθετων reports (visual reporting), ακόμα και με αισθητικές παρεμβάσεις στην εκτύπωση.
 • Σύστημα Ασφαλείας
  Διαθέτει ισχυρό σύστημα ασφαλείας για τη 
  διαχείριση των δικαιωμάτων των χρηστών (δικαιώματα ανά ρόλο, ιχνηλασία σε επίπεδο εγγραφής / πεδίου, ορισμός προφίλ εργασιών για δικαιώματα σχεδιασμού menu-οθονών-εκτυπωτικών, ιχνηλασία ενεργειών ανά χρήστη).
 • Πολυεταιρικότητα
  Με την πραγματική και πλήρη πολυεταιρική διαχείριση εξασφαλίζεται ταχύτητα, οικονομία όγκου δεδομένων και απόλυτος έλεγχος σε επίπεδo ομίλου και εταιρίας.
  Ο χρήστης μπορεί να καταχωρεί 
  εγγραφές σε μία ή περισσότερες εταιρίες, μία φορά και χωρίς ανάγκη εξόδου (logout) και εισόδου (login)
  εκ νέου στην εφαρμογή.
 • Ενσωματωμένο CRM
  Το σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM) είναι ενσωματωμένο στην εφαρμογή, ώστε να λειτουργούν σε ενιαίο περιβάλλον και πλατφόρμα. Έχετε ομογενοποιημένη και συνολική πληροφόρηση, πλήρες ιστορικό κάθε πώλησης και αποφεύγετε τις διπλές καταχωρήσεις.
 • Αποθηκευτικοί χώροι / Θέσεις αποθήκευσης/ Τύπο αποθέματος
  Μπορείτε να παρακολουθείτε τους αποθηκευτικούς χώρους   με ιεραρχική δομή (δενδροειδής απεικόνιση) για περισσότερη πληροφόρηση.Ορίζετε θέσεις αποθήκευσης για τα είδη σας και τα χαρακτηρίζετε με τύπους αποθέματος (διαθέσιμα,για ποιοτικό έλεγχο, για συσκευασία, ελαττωματικά κ.λπ.),ώστε να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή σε ποια κατάσταση βρίσκονται.
 • Τιμοκατάλογοι
  Η εφαρμογή μπορεί να διαχειρίζεται πολλαπλούς τιμοκαταλόγους που διέπονται από οριζόμενους κανόνες καθορισμού τιμών, για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.
 • Δέσμευση Αποθέματος
  Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα να δεσμεύσετε συγκεκριμένες ποσότητες εμπορευμάτων / προϊόντων από τα αποθέματα (σε επίπεδο Α.Χ. ή υποκαταστήματος ή εταιρίας), από τα αναμενόμενα αγορών και παραγωγής, ενώ συγχρόνως μπαίνουν σε ουρά ώστε να εξυπηρετηθούν αυτόματα από την επόμενη διαθέσιμη αναμονή από αγορά ή παραγωγή.
 • Μονάδες Μέτρησης
  Μπορείτε να συνδέσετε κάθε είδος με έως 3 group ομοειδών μονάδων μέτρησης και να ορίσετε ανά είδος ποιες από τις μονάδες μέτρησης των group θα είναι οι 3 επίσημες μονάδες μέτρησης του είδους.
 • Ομάδες Χαρακτηριστικών
  Αναζητήστε τα δεδομένα σας μέσω έξυπνων μηχανισμών αναζήτησης. Ορίστε ομάδες χαρακτηριστικών ειδών / πελατών / προμηθευτών / πωλητών / λογαριασμών με τύπο ημερομηνία, κείμενο, αριθμό, πίνακα τιμών. Συνδέστε το είδος / πελάτη / προμηθευτή / πωλητή / λογαριασμό με την ομάδα χαρακτηριστικών που ανήκει και καταχωρήστε τις τιμές των χαρακτηριστικών που το αφορούν.
 • Ιεραρχικές Κατηγορίες  
  Με την ιεραρχική ανάπτυξη πολλαπλών κατηγοριών σε είδη, πελάτες, προμηθευτές, λογαριασμούς επιτυγχάνετε απεικόνιση στατιστικών πληροφοριών αναλυτικά ή συγκεντρωτικά και δημιουργία κανόνων στην εφαρμογή για θέματα, όπως εμπορικές πολιτικές, τιμοκατάλογοι, τρόποι πληρωμής κ.λπ.
 • Αναθέσεις  
  Ορίστε τους κανόνες (π.χ. σενάρια πιστωτικού ελέγχου, τιμοκατάλογος ανά κατηγορία ειδών,
  συγκεκριμένη συμφωνία αποπληρωμής ανά κατηγορία πελατών / ειδών), που διέπουν την
  εμπορική σας διαχείριση και η εφαρμογή μετά από εντολή σας, θα τους εφαρμόσει.
 • Οντότητες Βασισμένες σε ρόλους  
  Ορίζοντας ρόλους σε κάθε οντότητα (π.χ. ένας συναλλασσόμενος μπορεί να είναι πελάτης ή/και προμηθευτής ή/και χρεώστης ή/και πιστωτής), έχετε κεντρικά κοινή πληροφορία και συμπληρώνετε μόνο τα επιπλέον στοιχεία ανά ρόλο και ανά εταιρία.
 • Ενδιάμεσοι/ Ρόλοι  
  Αν εκτός από τους πελάτες και τους προμηθευτές σας συναλλάσσεστε και με πωλητές, εισπράκτορες, υπεργολάβους, αντιπροσώπους, μπορείτε να τους καταχωρήσετε στο υποσύστημα των Ενδιάμεσων και να τους αναθέσετε ρόλο ή ρόλους. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα σε παραστατικά αγορών, πωλήσεων, χρηματοοικονομικών να κινούνται όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτά.
 • Σενάρια Καταστάσεων  
  Τα σενάρια καθορίζουν όλες τις δυνατές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να περιέλθει ένα
  παραστατικό. Για κάθε κατάσταση ορίζονται ποιες ενέργειες της εφαρμογής θα εκτελούνται ή ακόμα και οι ενέργειες που θα εκτελούνται μέσω scripting.
 • Οικονομικές Διαστάσεις  
  Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα αποτύπωσης και παρουσίασης όλων των οικονομικών δεδομένων μιας επιχείρησης σε οριζόμενες οικονομικές διαστάσεις (εκμεταλλεύσεις, κέντρα κόστους – κέρδους κ.λπ.) και συνδυασμούς αυτών, πέραν της απλής λογιστικής.
 • Μεταβλητές  
  Σε κάθε οντότητα (είδη, συναλλασσόμενοι, οικονομικοί λογαριασμοί) μπορείτε να ορίσετε νέα
  υπολογιζόμενα πεδία, που συγκεντρώνουν τα αποτελέσματα από την ενημέρωση των κινήσεων σε επίπεδο ημέρας, μήνα, έτους και χρησιμοποιούνται τόσο για τη δημιουργία εκτυπωτικών όσο και για το σχεδιασμό προβολών ανά οντότητα.
 • On line – Off line  
  Αφορά περιπτώσεις απομακρυσμένης πρόσβασης, όπως υποκαταστήματα ή θυγατρικές εταιρίες. Όταν η σύνδεση Internet είναι ενεργή τότε η πρόσβαση γίνεται On line. Εάν για κάποιο λόγο διακοπεί τότε ο απομακρυσμένος χρήστης μπορεί να συνεχίσει κανονικά να εκτελεί τις εργασίες του (π.χ. να τιμολογεί) και μόλις επανέλθει η σύνδεση Internet το
  Enterprise Suite αναλαμβάνει να συγχρονίσει τα δεδομένα μεταξύ των διαφορετικών απομακρυσμένων  χρηστών και των κεντρικών (κινήσεις, νέες τιμές, αλλαγές σε πελάτες κ.λπ.). Χρήσιμο χαρακτηριστικό σε περιπτώσεις ξαφνικής απώλειας σύνδεσης Internet ή για batch συγχρονισμό μεταξύ των σταθμών εργασίας στο τέλος της ημέρας.